Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is eenvoudig gezegd een rechtsgeldige vertaling van uw document. Het gaat dan om een vertaling voorzien van een stempel, een handtekening en een verklaring van de vertaler. Dit kan in elke mogelijke talencombinatie.

Vertalingen van akten en documenten voor de burgerlijke stand dienen vrijwel altijd te worden beëdigd. Dat geldt eveneens voor notariële akten en diploma's, getuigschriften en vonnissen en voor alle stukken die als bewijsmateriaal moeten dienen in het binnen- of buitenland.

Prijs en levertijd
Beëdigde vertalingen