Budget Translations

info@budgettranslations.com

Budgettranslations en vreemde talen

Voor de gangbare talen zoals Spaans, Frans, Engels en Duits kunt u natuurlijk bij ons vertaalbureau terecht. Maar wij vertalen ook naar tientallen andere, meer exotische talen. Daarbij kunt u denken aan Urdu, Farsi, Punjabi, Hebreeuws, Javaans en bijvoorbeeld de Eskimotalen Aleut en Inuktitut. Het gaat bij deze vertalingen echter meestal juist om vertalingen naar het Nederlands. Zo vertalen wij bijvoorbeeld voor een aantal verzekeringsmaatschappijen nota's die verzekerden indienen ter declaratie. Die nota's zijn in (verre) vakantielanden uitgeschreven voor medische behandeling.

Daarbij is een snelle omlooptijd van belang. Daarom hebben wij voor vrijwel alle talen meer dan één vertaler in ons bestand. Of het nou om Hindi of het Marokkaans van het Rifgebergte gaat, u kunt ervoor bij ons terecht. Wij werken met startende vertalers die aan het begin staan van hun professionele carrière. Wij kunnen u een vertaling aanbieden tegen een scherpe prijs, met een iets ruimere deadline.

Beschikbaarheid

Voor sommige talen geldt een zekere schaarste. Zo kunt u voor Somalisch in Nederland slechts bij een paar vertaalbureaus terecht. Wij zijn er daar een van. En als de betreffende vertalers allemaal druk zijn, of als u een taal wenst die zelfs wij niet in huis hebben, dan is er nog altijd de mogelijkheid tot het maken van een tussenvertaling. Daarbij wordt de tekst eerst naar het Spaans, Frans of Engels vertaald en vanuit die taal naar bijvoorbeeld het Wolof. Dit soort vertaalprojecten kosten natuurlijk wel wat meer tijd.

Prijsvoordeel

Denkt u er ook aan dat er grote prijsverschillen kunnen zijn als u een exotische taal naar het Engels laat vertalen in plaats van het Nederlands. Een voorbeeld: vertalen van het Chinees naar het Engels is stukken goedkoper dan vertalen van het Chinees naar het Nederlands. Dit prijsverschil wordt veroorzaakt door het feit dat er nu eenmaal veel meer Engelssprekenden zijn met kennis van de Chinese taal, dan Nederlanders die het Chinees passief machtig zijn. (Met passief wordt bedoeld dat men de taal kan lezen. Actieve taalkennis is de schriftelijke beheersing en spreekvaardigheid.)

Verschillende schriftsoorten:

Er zijn verschillende schriftsoorten in de wereld. Deze alfabetten kunnen op verschillende manieren geclassificeerd worden. Zo zijn er de alfabetten die voor iedere klank een letterteken hebben, zoals het Romeinse, Griekse en Cyrillische schrift. Ook zijn er alfabetten die voor iedere medeklinker een teken hebben, maar de klinkers weglaten. Voorbeelden hiervan zijn het Arabisch en het Hebreeuwse schrift. Ook zijn er talen die voor iedere lettergreep een teken hebben. Een voorbeeld hiervan is het Japanse schrift. Daarnaast zijn er schriften waarbij de tekens van klinkers en medeklinkers gecombineerd worden tot nieuwe tekens. Een voorbeeld hiervan is het Dravidisch schrift dat onder andere gebruikt wordt voor het Hindi. Een ander belangrijk schrift dat we hier noemen is het pictogrammenschrift. Hierbij heeft ieder woord zijn eigen teken. Een pictogrammenschrift kan al gauw uit meer dan 10.000 tekens bestaan. Voorbeelden hiervan zijn het Chinees en de Egyptische hiëroglyfen.

Norge Urdu, Inuktitut og Punjabi
Nederland Vertalingen naar het Urdu , , etc.
© 2022 Vertaalbureau Budgettranslations - Alle rechten voorbehouden.