Oversettelse av internasjonal annonsekampanje

Oversettelser av annonsetekster krever mye av oversetteren. Teksten må ikke bare oversette språklig korrekt, men må kunne oversette budskapet slik at teksten fortsatt verver målgruppen. Dette avgjør om annonsekampanjen blir en suksess eller fiasko. For best resultat må oversetteren ha perfekt språkkjennskap, men det er ikke tilstrekkelig. Oversetterne må også ha nese for reklame og markedsføringstekster. De må bo i landet hvor teksten skal brukes, kjenne det lokale markedet og vite hva som opptar dine potensielle kunder.

Annonseslagord til 23 språk

For agenturgruppen Scholz & Friends oversatte vi annonseslagord (såkalte ”Claims”) til en europadekkende annonsekampanje før europavalget i 2009 til EUs 23 offisielle språk. Vi oversatte også en større reklamekampanje. For dette oppdraget satte vi sammen et team av oversettere og korrekturlesere med ekspertise innen reklame. Alle morsmålsbrukere. Disse oversatt slagordene innenfor den oppgitte tidsrammen. Prosjektet ble koordinert og vellykket gjennomført av erfarne prosjektledere. Ifølge Scholz & Friends vekket kampanjene stor interesse før europavalget.

Vil du vite mer? Send oss en e-post, ring 21 93 05 79 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre.

Priser
Internasjonal annonsekampanje