Budget Translations

info@budgettranslations.com

Apostille

Apostille
Søker du en statsautorisert oversetter? E-post oss!
Det er fylkesmannen som legaliserer norske dokumenter som skal brukes i land som har ratifisert Haag-konvensjonen. Det gjøres ved å påføre dokumentet et apostillestempel.

Før dokumentet kan påføres en apostille må det først være notarialbekreftet. Det vil si signert av en notarius publicus, og stemplet med institusjonens embetsstempel.

Oversettelser fra statsautoriserte translatører kan apostillestemples direkte uten å stemples hos notarius publicus først. For dokumenter som skal brukes i Norden, er det tilstrekkelig med notarialbekreftelse.

Vil du vite mer? Send oss en e-post, ring 21 03 07 89 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre.

Magyarország Mi az pecsét?
België Wat is een legalisatie?
Nederland Wat is een apostille?
Norge Hva er en apostille?
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.