Behandlingstid på forespørsel for oversettelse

Vi svarer vanligvis på forespørsler om pristilbud sendt med e-post til vår generelle e-postadresse eller innsendt via pristilbudsskjemaet innen en time.

Store oversettelsesprosjekter krever noen ganger mer tid for å bestemme riktig antall ord og pris. I så fall vil du motta en melding om at vi jobber med saken. Ettersom vi tar med i betraktningen antall repetisjoner når vi bestemmer prisen, er ventingen verd tiden det tar.

Dersom du virkelig ikke kan vente, bør du ringe oss. Ofte kan vi finne plass til en liten, men presserende oversettelse. Vi lever ikke bare opp til navnet vårt når det gjelder å bli ferdige med en oversettelse, men også når vi lager et pristilbud.

Priser
Så hurtig får du et pristilbud

Hvert av de regionale teamene våre mottar rundt hundre bestillinger daglig. Våre oversettere og prosjektledere jobber under hardt press, og når det topper seg, håndterer de mer enn hundre og femti bestillinger daglig. Vi vil gi deg beskjed dersom det i et sjeldent tilfelle skulle oppstå en forsinkelse. Kontakt oss på 21 93 05 79 eller send oss en e-post.