Dansk oversettelse

Trenger du en oversettelse til eller fra dansk? Budgettranslations har oversettere med høy utdannelse og lang erfaring som oversetter tilgjengelig. Alle er morsmålsbrukere og enhver har spesialisert seg innen ett spesifikt fagområde. Per i dag har vi mer enn 4.000 morsmålsoversettere tilgjengelig i vår database. Det betyr ar vi kan skreddersy ethvert oppdrag iht. ditt behov.

Kontor i København

Visste du at Budgettranslations har et søsterkontor i København? Budgettranslations! Siden vi er fysisk i Danmark har vi kunnet bygge opp en database med de aller beste tekniske, juridiske, finansielle og medisinske oversetterne tilgjengelig. Det er positivt for deg som kunde for da vet du med sikkerhet at dine oversettelser vil være kvalitativt høyverdige.

Mer informasjon? Send oss en e-post, ring 21 93 05 79 (Oslo) eller +45 8874 4937 (København).

Priser
Dansk