Engelsk dansk oversettelse

Visste du at Budgettranslations har et lokalkontor i København? Derfra styrer våre danske prosjektledere et omfangsrikt nettverk av kvalifiserte oversettere med dansk som morsmål og bopel i Danmark. Er du selv dansk betyr det at du kan prate ditt eget morsmål. Du kan også ta kontakt med vår avdeling i Oslo. Disse hjelper deg videre på norsk, eventuelt setter deg igjennom til sine danske kollegaer.

Oversettelser innen utallige fagområder

Oversettere tilknyttet oss er ikke kun danske morsmålsbrukere, men er òg spesialisert for bestemte fagområder. Vi har juridiske og litterære oversettere i dataregisteret vårt, men òg eksperter innen områdene sport, turisme, kultur, historie, politikk, kongehus, temaer med EU-relevans, medier, journalistikk osv. Intet fagområde er så eksotisk at oversetterne våre ikke har erfaring med det.

Vil du vite mer? Henvend deg per telefon til kontoret vårt i København: +45 8874 4937. Eller ring lokalkontoret vårt i Oslo: 21 93 05 79. Du også sende oss en e-post eller fylle inn tilbudsskjemaet til høyre.

Priser
Engelsk - Dansk