Budget Translations

info@budgettranslations.com

Engelsk kinesisk oversettelse

Engelsk kinesisk oversettelse.
Send oss ganske enkelt teksten din per e-post for et uforbindtlig tilbud.
Trenger du hjelp med oversettelsen fra engelsk til kinesisk eller visa versa? Budgettranslations har lang erfaring med oversettelser til kinesisk. Alle våre kinesiske oversettere har spesialisert seg innen et spesifikt fagområde. Det betyr at vi kan skreddersy oppdraget iht. ditt behov. Våre kinesiske oversettere utfører bl.a. finansielle, juridiske, medisinske, tekniske, kommersielle og generelle oversettelser.

Høykinesisk

Ved oversettelser til kinesisk bruker vi hovedsakelig fagoversettere med bopel i Kina, Taiwan eller Singapore. Disse oversetterne bor i språkområdet og er oppdatert på utviklingen av det kinesiske språket. I frilanserdatabasen vår har vi mer enn 4.000 morsmålsoversettere tilgjengelig, hvorav mer enn 100 oversettere som utfører oversettelser fra engelsk til kinesisk. Vi oversetter mest til mandarin, men om nødvendig kan vi også oversette til andre kinesiske språk og dialekter.

Mer informasjon? Send oss en e-post, ring 21 03 07 89 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre.

Norge Engelsk - Kinesisk
© 2018 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.