Budget Translations

info@budgettranslations.com

Engelsk - nederlandsk oversettelse

Nederlandske tulipaner
E-post oss for alle dine oversettelser fra engelsk til nederlandsk. Hvasse priser. Kort leveringstid.
Budgettranslations har bygd opp et stort nettverk av engelsk – nederlandsk oversettere. For å sikre best kvalitet på din oversettelse skreddersyr vi oppdraget iht. ditt behov. Det betyr følgende: En juridisk tekst blir oversatt av en juridisk oversetter, og en teknisk tekst av én med spesifikk teknisk oversettelses kunnskap, medisinske tekster av en medisinsk oversetter og et cetera. Vi bruker bare morsmålsbrukere.

Fornøyde kunder!

Oversettelsesbyrået Budgettranslations har bygd opp en frilanserdatabase med mer enn 4.000 morsmålsoversettere. Det betyr at vi kan oversette til nesten alle språk og innen alle fagområder. Per 2018 har mer enn 4.000 fornøyde kunder i 16 land kunne nyte av våre oversettelser! Vi oversetter alt fra tekster innen sport, kultur, litteratur, politikk, skips- og luftfart, natur og miljø, trafikk og transport, turisme til historie.

Mer informasjon? Ta kontakt med en prosjektleder per e-post eller ring oss på telefon 21 03 07 89.

Norge Engelsk - Nederlandsk
© 2018 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.