Budget Translations

info@budgettranslations.com

Fransk statsautorisert oversettelse

Fransk statsautorisert oversettelse
Vi har mange års erfaring med statsautoriserte oversettelser til fransk. E-post oss for et tilbud.

Skal du studere eller søke jobb i Frankrike? Da kan det hende at du må oversette visse dokumenter til fransk. Ta for eksempel vitnemålet ditt. For at dokumentet skal være (retts)gyldig i Frankrike trenger du en statsautorisert oversettelse. Budgettranslations har mange års erfaring med statsautoriserte oversettelser til og fra fransk.

Hva er en statsautorisert oversettelse?

En statsautorisert oversettelse er en rettsgyldig oversettelse av dine dokumenter. Oversettelsen påføres et stempel, oversetterens underskrift og forklaring. Alle våre statsautoriserte oversettere har avlagt ed ovenfor domstolen. Domstolen har i retur bemyndiget oversetteren til å bekrefte riktigheten av oversettelsen med sin signatur og attest. I alle land er det derimot ulike krav til sertifisering. Du bør derfor alltid sjekke hvilket nivå eller ordlyd som er nødvendig for dine dokumenter.

Mer informasjon? Ta kontakt per e-post, ring 21 03 07 89 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre.

Norge Fransk statsautorisert oversettelse
© 2021 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.