Det gresk språket

Gresk er en egen gren av de indoeuropeiske språkene, og offisielt språk i Hellas. Gjennom å dechiffrere den mykenske skriften – eller linear B, funnet på leirtavler i bosetninger fra den mykenske epoken – kan språket dokumenteres minst 3000 år tilbake i tid. Gammelgresk var hovedspråket for den klassiske sivilisasjonen og et lingua franca for store deler av Lilleasia i romersk tid. Siden Renessansen har det vært et viktig akademisk språk. Selv det nye testamentet ble skrevet ned på gresk og språket har gitt opphav til en rekke låneord i andre språk, spesielt innen medisin.

Nygresk

Nygresk er på mange måter forskjellig, blant annet pga påvirkning fra andre språk gjennom middelalderen, og ved store forandringer i grammatikken. Slektskapet er derimot meget klart, og en som leser nygresk vil oftest kunne forstå en stor del av en klassisk tekst og det meste av en nytestamentlig tekst. Utviklingen av det greske talespråket foregikk ikke parallelt med skriftspråket. Uttalen av mange bokstaver og bokstavkombinasjoner utviklet seg med tiden, uten at stavemåten ble forandret i samsvar med disse endringene. Det førte til at gresk stavemåte ble noe komplisert. For eksempel har grekerne fem måter å stave i-lyden på. Forenkling er foreløpig ikke aktuelt. Ettersom mange regner den som et symbol på det greske språkets storhetstid.

Trenger du hjelp med oversettelsen til eller fra gresk? Budgettranslations har kompetansen! Ta kontakt per e-post, ring 21 93 05 79 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre.

Priser
Det greske språket
France Le grec
United States The Greek language
Norge Det greske språket