Oversettelse av HR-tekster

Stadig flere bedrifter ansetter utenlandsk arbeidskraft. For en HR avdeling har dette store konsekvenser. Store mengder dokumentasjon må oversettes. Det kan gjelde arbeidsutlysningen, ansettelsesavtaler, medarbeiderhåndboken, sykemeldinger og et cetera. Budgettranslations - ditt lokale oversettelsesbyrå har lang erfaring med oversettelser av HR-tekster til de aller fleste språk.

Fagoversettere

Budgettranslations skreddersyr ethvert oppdrag iht. ditt behov. Vi bruker alltid morsmålsoversettere, og alle oversetterne har fagkunnskap innen HR. De fleste har selv en HR relatert utdannelse. For deg betyr det at oversetteren er oppdatert på de stadig skiftende forskriftene og terminologien innen HR. Vi leverer oversettelsen med kommentarer eller merknader slik at du blir klar over nyansene vi gir teksten på grunn av evt. ulikheter i lovverket.

Mer informasjon? Send oss en e-post, ring 21 93 05 79 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre.

Priser
HR