Budget Translations

info@budgettranslations.com

Leser dere korrektur?

Ja, vårt oversetterbyrå leser gjerne korrektur på tekstene dine. Vi ser etter stave- og grammatikkfeil. Vi kan også sammenlikne oversatte tekster med originalene for å verifisere nøyaktigheten.

Vi beregner ikke ordpris for korrektur, men timepris. Antall timer en korrektur tar, avhenger av kvaliteten på oversettelsen og selvfølgelig lengden på teksten. Kontakt en av våre prosjektledere for nærmere informasjon, eller send oss teksten din på e-post til e-post.

Norge Kan dere lese korrektur av allerede oversatt tekst?
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.