Medisinteknisk oversettelse

For GE Health Care (www.gehealthcare.com) oversatte Budgettranslations en større håndbok omhandlende CT-skannere. For dette oppdraget satte vi sammen et team av spesialist oversettere. Flere av oversetterne jobber til daglig med utvikling av lignende medisinsk utstyr. Det ga oss rett ekspertise og kvalitetssikret arbeidet ovenfor kunden.

20 prosent kostnadsbesparelse

Håndboken ble oversatt fra dansk til engelsk. Teamet leverte en perfekt engelskspråklig oversettelse og sørget t.o.m. for en kostnadsbesparelse på tjue prosent. Det klarte vi ved å benytte oss av et oversettelsesminne og en medisinteknisk terminologidatabase. Håndboken som var på flere hundre sider (cirka 200 000 ord) ble oversatt i Framemaker. Kunden ble strålende fornøyd og kommer regelmessig tilbake.

Priser
Medisinteknikk