Budget Translations

info@budgettranslations.com

Minstepris hos Budgettranslations

Av og til har du bare en liten tekst som trenger å oversettes. Vi hjelper deg gjerne med det i alle mulige språkkombinasjoner, uansett hvor liten oversettelsen er. Oversetterbyrået vårt tar en minstepris på NOK 500,- (ekskl. MVA) for hver bestilling og språkkombinasjon.

Vi har prøvd å unngå å ta en minstepris i lang tid, men det er vanskelig å levere en god oversettelse for bare noen få kroner, selv om det bare gjelder én setning. For det første krever hver oversettelse de nødvendige administrative prosessene. For det andre samarbeider vi med frilansoversettere, og de tar også en minstepris. Dersom du synes minsteprisen vår er litt i meste laget, kan du for eksempel samle opp tekstene dine og få flere oversatt på én gang. Dette vil senke den totale oversettelseskostnaden.

Norge Har dere en minstepris for oversettelse?
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.