Budget Translations

info@budgettranslations.com

Oversetter norsk engelsk

Oversetter norsk engelsk?
Trenger du en oversetter norsk engelsk? E-post oss og motta et hvast tilbud.
Hvorfor bør du bruke en native norsk engelsk oversetter? Vår erfaring sier at det alltid lønner seg å bruke en morsmålstaler. Oversetteren er da født og oppvokst i et engelskspråklig land, snakker språket flytende, forstår dialekter, kjenner kulturen og samfunnet ut og inn. Vi bruker bare morsmålstalere. I tillegg er han/hun utdannet oversetter og kan kalle seg språkekspert.

Kvalitetsoversettelser

Vi ser det som et minimum at våre oversettere har fullført oversettelsesutdannelsen. Det sikrer kvaliteten. Ved siden av å ha studert oversetterkombinasjonen norsk engelsk, har de aller fleste bodd flerfoldige år i Norge, men bor nå i moderlandet. Slik vet vi at oversetteren følger språkutviklingen i begge land og er oppdatert på eventuelle forandringer. Nok grunn til å bruke en morsmålstaler.

Mer informasjon? E-post oss, ring 21 03 07 89 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre.

Norge Oversetter norsk engelsk
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.