Budget Translations

info@budgettranslations.com

Oversettelse av patent

Oversettelse av patent
Ekspert oversettelse av vitenskapelige tekster og patenter. E-post oss for et hvast pristilbud.
Et patent kan gi din bedrift et viktig konkurransefortrinn fordi du får enerett til å utnytte oppfinnelsen din kommersielt. Budgettranslations hjelper deg med den internasjonale behandlingen av din patentsøknad. Ditt lokale oversettelsesbyrå har lang erfaring med lignende oversettelser.

PCT-prosessen

Konvensjonen om patentsamarbeid (Patent Cooperation Treaty - PCT) er en verdensomfattende ordning for forenklet innlevering og behandling av patentsøknader. Her avgjøres ikke patentsøknaden, men her foretas det en nyhetsgransking og patenterbarhetsvurdering. Når denne er ferdig må søknaden videreføres til hvert enkelt land eller regional ordning. Det innebærer at søknaden må oversettes!

Alle språk og fagområder

Budgettranslations har mer enn 4.000 profesjonelle morsmålsoversettere tilgjengelig i sin frilanserdatabase. Det betyr at vi kan hjelpe deg med alle dine oversettelsesoppdrag uansett språkkombinasjon. Vi bruker bare morsmålsoversettere og tilpasser ethvert oppdrag iht. ditt spesifikke behov. Slik er du sikret en kyndig oversettelse av ditt patent.

Mer informasjon? Ta kontakt per e-post, ring 21 03 07 89 eller fyll inne tilbudsskjemaet til høyre.

Norge Patenter
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.