Polsk oversettelse

I 2008 var polakkene den største innvandrergruppen i Norge. Budgettranslations har tatt konsekvensen av dette og bygd opp et solid nettverk med profesjonelle polske oversettere. Daglig oversetter vi til og fra polsk for bedrifter, lokale- og regionale myndigheter. For bedrifter er det ofte arbeidskontrakter, HMS dokumenter og lignende som gjelder, mens for myndighetene oversetter vi ofte informasjonskampanjer, skatteregler osv.

Attraktivt investeringssted

Polen er et attraktivt investeringssted for utenlandske firmaer, også for norske bedrifter. Det skyldes i stor grad Polens gunstige geografiske plassering, en indre sosialøkonomisk stabilitet og EU-medlemskapet. Budgettranslations hjelper din bedrift med språkbarrieren og oversetter forretningsideen, kontrakter og den generelle korrespondansen med forretningspartneren din til polsk. Alle oversettelser utføres av morsmålsoversettere med lang erfaring fra oversettelsesyrket.

Mer informasjon? Send oss en e-post, ring 21 03 07 89 eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre

Priser
Polsk
België Pools
Nederland Pools
Sverige Polska
United States Polish
Deutschland Polnisch
Россия Агентство переводов с польского и на польский
Norge Polsk
Danmark Polsk
France Polonais
Österreich Polnisch
Schweiz Polnisch
United Kingdom Polish
Ireland Polish
Suomi Puola