Budget Translations

info@budgettranslations.com

Tysk – svensk oversettelse

Tysk - svensk oversettelse.
Trenger du mer informasjon? Vi veileder deg gjerne per telefon eller per e-post.
Forretningsforbindelsene mellom Tyskland og Sverige blir stadig mer intens. Vi merker dette ved at stadig flere trenger oversettelser mellom tysk og svensk. I samarbeid med Stockholm-kontoret har Budgettranslations derfor bygd opp et solid nettverk av profesjonelle oversettere. Disse er utelukkende svenske morsmålsoversettere, og utfører oversettelser innen alle emner fra medisin til litteratur.

Spesialiserte oversettere for ethvert fagområde

Trenger du for eksempel en juridisk kontrakt oversatt fra tysk til svensk? Vi setter en jus ekspert på saken. Oversetteren er naturligvis svensk morsmålsbruker, og har mange års erfaring som oversetter. Den samme metoden bruker vi ved oversettelser innen andre temaer. Bruk oss og du er sikret en kvalitetsoversettelse, med rett terminologi og rett tone.

Vil du vite mer? Ring oss i Stockholm: +46 8 1241 0633 evt. i Oslo:21 03 07 89, eller e-post oss.

Norge Tysk - Svensk
Danmark Oversættelser fra tysk til svensk
© 2021 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.