Budget Translations

info@budgettranslations.com

Australske språk

Australske språk
Kontakt oss i dag for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Selv om australsk engelsk er det mest talte språket blant den australske befolkningen, er det fremdeles ikke landets offisielle språk.

Australsk engelsk ble først anerkjent som en egen versjon av engelsk i 1820, og i dag skiller både vokabular, aksent, uttalelse, gramatikk og staving seg vesentlig fra andre varianter av engelsk.

De opprinnelige australske språkene er derimot de som tales av urbefolkningen i Australia. Selv om mange av språkene døde ut da europeerne slo seg ned på 1700-tallet, regner man at det eksisterer over 200 ulike australske språk. I dag blir de fleste australske språk kun brukt av et hundretalls mennesker, hovedsakelig i nord, nordvest og innlandet i vest.

Vil du vite mer? Send oss en e-post eller ring oss på 21 03 07 89 eller .

Vi ser frem til å høre fra deg!

Norge Australske språk
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.