Kanadiske språk

Canada har to offisielle språk, fransk og engelsk, men hver provins kan selv bestemme om de ønsker å være tospråklige eller ha ett hovedspråk.

Dette har ført til store språklige skiller i landet, slik som vi ser tendenser til i for eksempel Belgia, til tross for at det føres en aktiv språkpolitikk for å motvirke disse effektene.

Den fransktalende provinsen Quebec, som er den eneste kanadiske provinsen med fransk som hovedspråk, har ved flere anledninger avholdt folkeavstemninger rundt hvorvidt provinsen bør løsrive seg fra de engelskdominerende områdene av Canada.

Priser
Kanadiske språk

Vil du vite mer? Send oss en e-post eller ring oss på 21 03 07 89 eller .

Vi ser frem til å høre fra deg!