Budget Translations

info@budgettranslations.com

Hvordan gjøre forretninger i Kina

Den kinesiske mur
Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Kina.

Kina er desidert en av verdens største handelsnasjoner, og blir kun overgått av USA på eksportmarkedet. Kina er også det landet i verden med flest innbyggere, og til tross for at den sterke veksten har stabilisert seg de siste årene, er dette fremdeles et land med et enormt utviklingspotensial. Kort sagt byr Kina på uendelige muligheter for forretninger over hele verden, enten man er på jakt etter rimelige produksjonsfasiliteter, arbeidskraft, eller ganske enkelt ønsker å bosette seg i et spennende og eksotisk land – Kina er det ideelle stedet å gjøre forretninger. På en annen side kan et såpass attraktivt marked ofte bety flere konkurrenter, noe som øker behovet for å skille seg ut fra mengden. Under kan du lære mer om hva som gjør deg mer attraktiv for potensielle kinesiske forretningspartnere.

Tips 1: Personlige relasjoner

Den viktigste investeringen du gjør i møte med kinesiske forretninger, er å bygge en personlig og meningsfull relasjon med potensielle partnere. Respekt og tillit er essensielle ingredienser i en slik relasjon, ettersom de fleste kinesere legger stor vekt på faktorer som alder, ansiennitet og bakgrunn. Det kan også være nyttig å vite at mens nordmenn kan være relativt direkte og raske med å gå rett på sak, er kinesere mer ydmyke i sin fremgangsmåte. Dette må det tas høyde for i en dialog, og man bør forsøke å møtes på halvveien.

Tips 2: Kinesiske visittkort

Utveksling av visittkort er en naturlig og viktig del av introduksjonsprosessen ved stiftelse av nye forretningsrelasjoner i Kina. Om du skal i et viktig møte med en kinesisk bedrift er det anbefalt å få laget egne visittkort for anledningen, hvor den ene siden står skrevet på kinesisk. Slik signaliserer du at du er en seriøs aktør som er interessert i et langsiktig samarbeid. Når du blir tildelt visittkort av en kineser, bør du ta imot dette med begge hender, og gjerne vise interesse ved å kommentere eller komplimentere innholdet. I møter bør du ha eventuelle visittkort lett tilgjengelig, for eksempel foran deg på bordet.

Tips 3: Kroppsspråk

Som nevnt tidligere er kinesere ofte mer tilbakeholdne i fremtoningen, og dette må også sees i sammenheng med bruk av kroppsspråk. Til eksempel vil kinesere ofte unngå øyekontakt i dialog med «fremmede», ettersom direkte øyekontakt kan tolkes som aggressivitet i Kina. I tillegg kan du oppleve at kinesere stort sett har et nøytralt ansiktsuttrykk og sjelden viser følelser under forretningsmøter. Selv når en kineser er ekstremt misfornøyd kan det være krevende for utenforstående å legge merke til det, med mindre man er kjent med de indirekte signalene.

Du bør også merke deg at håndhilsning i Kina foregår på en litt annen måte enn i Norge. I motsetning til de faste håndtrykkene nordmenn er vant med, er et løst håndtrykk å foretrekke blant kineserne, gjerne kombinert med et lite nikk. Utover håndhilsningen bør du unngå alle former for kroppslig kontakt, inkludert en ellers vennskapelig klapp på skulderen.

Tips 4: Bli kjent med kulturen

En forretningsreise til Kina er den ideelle muligheten til å bli kjent med kulturen og muligens lære et par kinesiske ord. Dette bør betraktes som viktige forberedelser før et møte med en kinesisk bedrift, ettersom det er slike gester som til syvende og sist vil imponere kineserne, og eventuelt bidra til at de velger deg fremfor en av konkurrentene dine.

Tips 5: Skap en vinn-vinn-situasjon

Når du gjør forretninger med kinesere er det ekstremt viktig å fokusere på alle de positive aspektene ved et samarbeid, og unngå negativt ladede ytringer så langt det lar seg gjøre. Kinesisk forretningskultur er basert på vinn-vinn-situasjoner, så en smittende optimisme og en konkret og detaljert fremlegging av de mulighetene et samarbeid byr på - for begge parter - er det nærmeste du kommer en suksessoppskrift.

Hvordan kan Budgettranslations hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Kina er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Budgettranslations arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet, og på den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du de optimale forholdene for forretninger på tvers av landegrenser. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Norge Hvordan gjøre forretninger i Kina
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.