Oversettelser av arbeidsavtaler, ansettelsesattester

Har du et internasjonalt handlende foretak eller er dere på vei til å bli det? For å kunne innta internasjonale markeder med suksess trengs kvalifiserte medarbeidere som i tillegg til faglige kvalifikasjoner har de nødvendige språkkunnskaper. Svært ofte må derfor arbeidsavtaler oversettes til den nye medarbeiderens morsmål, og da er det viktig at arbeidsavtaleoversettelsen ikke er dårligere enn originalen.

Etter at arbeidsforholdet er avsluttet ber i tillegg mange arbeidstakere om en ansettelsesattest skrevet på engelsk, eller oversatt slik at det tas hensyn til språk- og kulturspesifikke normer. Her må det legges spesiell vekt på ordvalget.

Vi oversetter daglig arbeidsavtaler og ansettelsesattester til mange språk, blant annet engelsk, spansk, fransk samt nederlandsk. Oversetterne våre er godt kjent med skikk og bruk innen personalforvaltningen i det aktuelle landet. I tillegg har de årelang yrkeserfaring som oversettere og gjerne erfaring fra personalforvaltning.

Priser
Arbeidsavtaler og ansettelsesattester

Vi hjelper deg gjerne med oversettelsene dine relatert til personalforvaltning! Ta kontakt med oss per telefon, e-post eller via tilbudsskjemaet vårt til høyre.