Kommer datamaskiner til å ta over jobben for oversetterne?

Oversettingsmaskiner undergår forbedringer; de har likevel langt igjen. Språk- og dataeksperter har i mange årtier sagt at de snart vil være kommet til bunns i fenomenet språk, og at oversettelse da vil være redusert til et spørsmål om regnekraft. Men ekspertene har tatt feil så langt. Oversettere benytter stadig flere verktøy for å øke oversettingshastigheten av repeterende tekstbrokker, men oversettingsmaskiner er foreløpig verdiløse i den profesjonelle oversettelsesbransjen. Oversettelse er et håndverk som krever kreativitet og følelse.

Oversetterbyrået Budgettranslations benytter seg av teknologi for å oversette repeterende tekst automatisk, men avstår fra bruken av oversettingsmaskiner og «intelligente programmer». Vi er overbevist om at det krever en menneskehånd for å lage en god oversettelse.

Priser
Kan datamaskiner oversette?