Budget Translations

info@budgettranslations.com

Juridisk oversettelsesbyrå

Vårt juridiske team besørger oversettelsen din inklusive det som er skrevet med små bokstaver. Oversetterne våre har profesjonell bakgrunn og dyptgående kjennskap til den juridiske terminologien. Rettsteksten din er i gode hender hos oversettelsestjenesten vår. Vi er også den rette partneren når det gjelder en rettsapostille eller nødvendige stempel hvis det trengs statsautorisertgodkjente oversettelsesarbeider. Hvis du vil ha et tilbud på oversettelsestjenesten vår, skal du sende teksten per e-post eller faks. Faksnummeret vår finner du i menyen under Kontakt.

Norge Juridisk oversettelsesbyrå
© 2018 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.