Oversettelse av arbeidsavtaler og domstolsprotokoller

Oversettelsesbyrået Budgettranslations har i mange år vært ledende innen området juridiske oversettelser. Om det dreier seg om en overenskomst, en arbeidsavtale, tjenesteavtale, leieavtale, om prosesskrift, patenter, vedtekter, en politirapport, domstolsprotokoller eller ektepakt: Vi besørger dette for deg! Våre juridiske oversettere er utelukkende morsmålsbrukende rettsspesialister. Derfor kan du være sikker på at dine (fortrolige) dokumenter blir oversatt med høyst mulig kvalitet.

Prisen for en juridisk oversettelse

Oversettelsesbyrået vårt arbeider med stramt kalkulerte priser. Satsene finner du i menyen med overskriften Priser. Når du velger utgangsspråket for dokumentet ditt, vises kostnadene for oversettelsen til de ulike språkene. På grunn av vår faste oversetterkjerne, våre gode forbindelser med oversetterne og våre markedskunnskaper tilbyr vi deg alltid en stramt kalkulert pris som ofte er lavere enn hva andre oversettelsesagenturer ligger på.

Hurtighet og kvalitet

Hvis du gir din juridiske oversettelse i oppdrag til oss, får du teksten raskt tilbake. Oversetterne våre arbeider nemlig også om kvelden og i helgene. I tillegg bruker vi utelukkende morsmålbrukere med mange års erfaring som profesjonelle, juridiske oversettere til den juridiske oversettelsen din.

Priser
Fra arbeidsavtale til domstolsprotokoll

Hvis du vil ha mer informasjon om vårt oversettelsesbyrå, våre spesialområder og våre arbeidsmetoder, henviser vi til de ulike områdene på nettstedet vårt. Her kan du for eksempel lese mer om hvordan du kan be om en statsautorisert oversettelse og om hvilke andre språk vi tilbyr.