Budget Translations

info@budgettranslations.com

Rettsoversettelser

Juridisk utdannede oversettere sørger for oversettelsene dine.
Vi samarbeider utelukkende med juridisk spesialiserte oversettere. Send oss ganske enkelt forespørselen din per e-post.
Vårt juridiske team tar seg av oversettelsene dine i minste detalj. Oversetterne våre har profesjonell bakgrunn som oversettere og er fortrolig med rettsterminologien. Rettsteksten din er i gode hender hos oversettelsestjenesten vår. Vi er også den rette partneren når det gjelder nødvendige stempel hvis det trengs en statsautorisertgodkjente oversettelsesarbeider.

Høy kvalitet stramt kalkulert

En oversettelse av juridisk art kan selvsagt ikke inneholde feil og må være en nøyaktig gjengivelse av originalen. Fordi våre juridiske oversettere utelukkende arbeider med rettstemaer, trenger vi ingen eksternekspertise. Og det merker du på prisen. For oversettelse av et prosesskrift, en bevilling eller en domsslutning betaler du for eksempel for språkkombinasjonen norsk - engelsk bare NOK 1,56 per ord.

Leveringsfrister for oversettelser

Legg merke til at en oversetter per dag kan oversette maksimalt 2.000 ord. Ved stort tidspress og omfangsrike tekster gjør vi bruk av et team. Bearbeidingstidene for juridiske oversettelsesarbeider er noe lengre enn for vanlige oversettelser. Fordi oversetterne våre også arbeider i helgene og om kveldene, garanterer vi likevel kortere leveringstider enn andre oversettelsesbyråer. Oversettelsesbyrået vårt er daglig åpent fra klokken 08:00 til klokken 17:00.

Referanser oversettelsesprosjekter

Oversettelsene som vi gjør for kundene våre, er ofte av fortrolig art. Vi opplyser derfor helst ikke navnene til oppdragsgiverne våre. Hvis det ønskes, kan du be en av våre seniorprosjektledere om en liste over oppdragsgivere som har gitt sin tilslutning til dette. Denne listen omfatter globalt dusinvis av advokatkontorer, rettsinstanser og renommerte foretak.

Be om et tilbud på en oversettelse

Hvis du vil ha et tilbud på oversettelsestjenesten vår, skal du sende teksten per e-post

Norge Leveringstid og kostnad rettstekster
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.