Lokalisering av oversettelse

Generelt sett er lokalisering tilpasningen av en tekst til de stedlige forholdene. Ofte er det ikke tilstrekkelig å oversette en avtale, oversettelsen må deretter tilpasses den stedlige lovgivningen og de stedlige prosessene. Et arbeid som man trenger en jurist til å gjøre. Også tilpassingen av mål og vekt kommer inn under lokaliseringsbegrepet. Hvis det innen oversettelsesbransjen snakkes om lokalisering, forstår man med dét oversettelsen og tilpassingen av for eksempel en programvare for bruk i et annet land. Denne prosessen omfatter mer enn en ren oversettelse: Tilpasning av layout, hjelpeprogrammene, programkodene, grafikken, enhetene osv.

Priser
Hva er lokalisering?