Budget Translations

info@budgettranslations.com

Lokalisering av oversettelse

Lokalisering av tekster, lokalisering av nettsteder
Trenger du hjelp til å lokalisere tekstene dine? Henvend deg ganske enkelt per telefon eller per e-post til oss. Vi hjelper deg gjerne videre.

Generelt sett er lokalisering tilpasningen av en tekst til de stedlige forholdene. Ofte er det ikke tilstrekkelig å oversette en avtale, oversettelsen må deretter tilpasses den stedlige lovgivningen og de stedlige prosessene. Et arbeid som man trenger en jurist til å gjøre. Også tilpassingen av mål og vekt kommer inn under lokaliseringsbegrepet. Hvis det innen oversettelsesbransjen snakkes om lokalisering, forstår man med dét oversettelsen og tilpassingen av for eksempel en programvare for bruk i et annet land. Denne prosessen omfatter mer enn en ren oversettelse: Tilpasning av layout, hjelpeprogrammene, programkodene, grafikken, enhetene osv.

Norge Hva er lokalisering?
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.