Budget Translations

info@budgettranslations.com

Oversettelse av tekniske tekster

tekniske oversettelser, teknisk oversettelsesservice.
For en profesjonell oversettelse av dine tekniske tekster ta kontakt med oss via e-post.

Oversettelsesbyrået Budgettranslations har en stor, teknisk avdeling med over 4.000 tekniske oversettere. Hver dag oversetter vi mer enn 200.000 ord til andre språk, og en stor andel av disse faller innenfor det tekniske området. Oversetterne våre kommer ofte selv fra den tekniske bransjen. De har omfattende erfaring, kunnskap og interesse for teknikk. I tillegg har de tilgang til store mengder tekniske ordbøker. Til hver tekniske oversettelse brukes en spesialist.

For oss er oversettelsen først ferdig når du er tilfreds.

Her finner du noen eksempler på tekniske oversettelser:

Hva er lokalisering?

Medisinteknikk

Hvis du har spørsmål om hvordan vi gjør den tekniske teksten din, kan du be om eksempler på tilsvarende oversettelser. Gjennom vår årelange praksiserfaring kan vi vise deg en allerede levert tekst for nesten alle tekniske områder. Fra datablader til bruksanvisninger kan du stole på oss!

Norge Mer om vår tekniske avdeling
Danmark 800 tekniske oversættere
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.