Budget Translations

info@budgettranslations.com

Det estiske språket

Det estiske språket
Kontakt oss i dag for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Estisk er et finsk-ugrisk språk som hører til den uralske språkfamilien. Estisk er det offisielle språket i Estland, hvor det tales av i underkant av 1 million estere. Det blir også brukt blant mindre emigrantgrupper rundt om i verden.

Det estiske språket har mye til felles med finsk og livisk, men ikke tilstrekkelig til at en finne og en ester kan kommunisere. Estisk består i tillegg av flere svært ulike dialekter.

Nest etter islandsk er estisk det mest beskjedne språket til å fungere som hovedspråk i en selvstendig nasjonalstat.

Vil du vite mer? Send oss en e-post eller ring oss på 21 03 07 89 eller .

Vi ser frem til å høre fra deg!

Norge Det estiske språket
© 2021 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.