Det finske språket

Det finske språket er en del av den finsk-ugriske grenen av den uralske språkfamilien.

Finsk er offisielt språk i Finland, hvor det tales av omkring 5 millioner mennesker, men det forekommer også blant visse emigrantgrupper rundt om i verden. Finsk brukes også flere steder i Norge – særlig i nord – ,men omtales da som kvensk. Flere har argumentert for at kvensk skiller seg fra riksfinsk i så stor grad at det bør karakteriseres som et eget språk, og Porsanger kommune i Norge har innført kvensk som offisielt språk.

Finske dialekter plasseres i to hovedgrupper basert på geografisk utbredelse, østfinsk eller vestfinsk, og det er ulikheter i både ordforråd og uttale som skiller de to gruppene.

Priser
Det finske språket

Finsk skriftspråk oppstod rundt 1500-tallet, og samsvarer i dag fullstendig med standard finsk talespråk.

Vil du vite mer? Send oss en e-post eller ring oss på 21 93 05 79 eller .

Priser

Vi ser frem til å høre fra deg!

Norge Det finske språket