Det greske språket

Det greske språket utgjør en egen gren av den indoeurpeiske språkfamilien. Det oppsto i Hellas rundt år 2000 f.Kr, og har siden vært igjennom en historisk lang utvikling.

I dag er gresk kjent som det offisielle språket i Hellas, hvor det tales av over 10 millioner mennesker.

Det greske språket nådde sitt høydepunkt rundt år 400 f.Kr, da det dominerte som verdensspråk i hele det østlige middelhavsområdet.

Priser
Det greske språket

Gresk har siden år 800 f.Kr blitt skrevet med det greske alfabetet, som stammer fra en gammel nordvestsemittisk alfabetskrift. De eldste tekstene stammer fra rundt år 1400 f.Kr, noe som gjør gresk til det indoeuropeiske språket med den lengste og mest sammenhengende skrifttradisjonen.

Vil du vite mer? Send oss en e-post eller ring oss på 21 93 05 79 eller .

Priser

Vi ser frem til å høre fra deg!

Norge Det greske språket