Det islandske språket

Islandsk er et germansk språk som tilhører den vestnordiske grenen innenfor den indoeuropeiske språkfamilien.
Island er det eneste landet som har islandsk som offisielt språk, og det er i dag et av Europas best bevarte språk.
Skriftlig islandsk har nesten ikke utviklet seg fra det norrøne skriftspråket, og de fleste islendinger kan derfor lese selv svært gamle sagaer i vanlig tempo. Muntlig islandsk har derimot gjennomgått store endringer gjennom historien, og en islending fra 1900 -tallet hadde mest sannsynlig ikke vært i stand kommunisere med en islending fra 1200 -tallet.
Det er få variasjoner og dialekter i islandsk, men det finnes noen lokale forskjeller. I tillegg ligner islandsk til en viss grad på færøysk.

Vil du vite mer? Send oss en e-post eller ring oss på 21 93 05 79 eller .

Priser
Det islandske språket