Budget Translations

info@budgettranslations.com

Vi oversetter navnet ditt

Ønsker du firmanavnet ditt oversatt til japansk, kinesisk, hindu eller arabisk? Da har du kommet rett.

Vi har lang erfaring med oversettelser av navn. Ta forbehold om at det ikke alltid forekommer en direkte oversettelse av norske navn. I slike tilfeller kan oversetteren transkribere navnet fonetisk. Han/hun oversetter da uttalen av navnet. Denne metoden blir ofte brukt ved oversettelser av navn.

Kostnadene faller innunder vår minimumstariff pålydende NOK 500. For dette beløpet mottar du en PDF med navnet ditt som du kan ta med deg til f.eks. trykkeriet.

Mer informasjon? Send oss teksten per e-post eller ring 21 03 07 89.

Norge Oversettelse av navn
United Kingdom Translating names
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.