Budget Translations

info@budgettranslations.com

Anmodning om tilbud på oversettelse av pressemeldinger

Ved oversettelser av pressemeldinger spiller tidsfaktoren en enorm rolle. Ofte må informasjon gjøres tilgjengelig for mottakerne innen få timer. Budgettranslations gjør all ære på navnet sitt og tar i bruk alle muligheter for å levere presserende oversettelser innen fristen og med den vanlige, høye kvaliteten. Et stort utvalg kvalifiserte, morsmålbrukende oversettere i dataregisteret vårt (over 4.000) muliggjør korte bearbeidingstider.

Med det følgende tilbudsformularet kan du helt enkelt be om et tilbud på en oversettelse av pressemeldingene dine. Formularet utfylles i fire trinn:

Ovesettelsesbyrå for pressemeldinger
Spør her om et uforbindtlig tilbud.

Trinn 1. Du forteller hvilket språk teksten din er skrevet på og velger det ønskede målspråket.

Trinn 2. Opplys om ditt navn, din e-postadresse og andre opplysninger.

Trinn 3. Med tasten ”Bla” velger du den filen fra harddisken din du vil at oversettelsesbyrået skal oversette.

Trinn 4. Klikk på ”Utføre” for å sende filene dine til prosjektlederne i oversettelsesbyrået vårt.

Har du flere filer som må oversettes innen kort tid, kan du også videresende tekstene direkte til oss. Send oss ganske enkelt en e-post, eller ring oss.

Norge Raskt pristilbud?
Danmark Et tilbud på oversættelse af pressemeddelelse
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.