Budget Translations

info@budgettranslations.com

Casestudie af pallerobot: Intelligent brug af terminologi i oversættelsen af robotsoftware

Oversættelsesbureau Budgettranslations: Project Manager Erwin

Vi rådgiver dig gerne hvis du har spørgsmål vedrørende oversættelse inden for palleindustrien.

Tekniske oversættelser er en del af Erwin Vrooms daglige arbejde. Som erfaren Project Manager tager han sig af en af vores kunder i palleindustrien. Virksomheden fremstiller robotter, som bruges til af- og pålæsning af paller. Disse robotter styres ved hjælp af speciel software og vores kunde havde brug for en oversættelse af fagudtrykkene til denne softwares kontrolenhed. Vi modtog en Excel-liste med meget specifik terminologi fra palleindustrien, men uden kontekst. De skulle oversættes fra hollandsk til engelsk, russisk, polsk og fransk.

Andre oversættelsesbureauer kunne ikke håndtere det tekniske sprog

Enhver teknisk sektor er baseret på et specielt sprog – dens egen tekniske terminologi. Ligesom medicin eller marketing, har palleindustrien også navne for udtryk som en lægmand måske ikke forstår. Dette var også udfordringen for vores kunde, som først efter flere forsøg med andre oversættelsesbureauer, endelig kom til os. Det lykkedes ganske enkelt ikke andre oversættelsesbureauer at oversætte palleindustriens tekniske sprog korrekt.

Hvordan vi med terminologiarbejde satte nye standarder i palleindustrien

Lille pallerobot

Pallerobotter findes i alle former og størrelser.

En måde at oversætte udtrykkene på, var at placere oversættelsen i et Excel- regneark. En anden mulighed var at etablere det der kaldes en TM, translation memory hvilket kunden i sidste ende valgte. At sætte denne type terminologidatabase op, har flere fordele. Det sparer ikke blot tid i selve oversættelsen, men det sørger også for konsekvent oversættelse – selv til forskellige sprog. Erwin Vroom kunne også gøre brug af det faktum, at vi er en international virksomhed.

I Tyskland tager vi os af European Pallet Association e.V. (EPAL), en paraplyforening af producenter og reparationsvirksomheder for EUR-paller. Med vores adgang til den tyske palleindustris terminologidatabase, har vi været i stand til at gøre det nemmere for vores kunde at sælge deres maskiner på det tyske marked.

Vi har derfor sat standarder i palleindustrien, som indtil nu næppe har haft en fuldt udviklet terminologidatabase for forholdsvis små sprog i en global kontekst, for eksempel hollandsk.

Den ansvarlige Project Manager

Erwin Vroom har mange års erfaring, ikke kun i projektledelse men også i detailbranchen. Det er her han har haft med effektiv lastning af paller at gøre på daglig basis. Takket være hans interesse i teknologi og hans studie i mikroelektronik, er han i stand til at forstå pallerobotters funktion og kompleksitet.

Et fuldtidsteam af Project Managers hjælper ham med håndtering af forespørgsler vedrørende oversættelser i palleindustrisektoren.

Danmark Casestudie af robot i palleindustrien: Vi sætter nye standarder i palleindustrien
© 2021 Oversættelsesbureau Budgettranslations - Alle rettigheder forbeholdes.