Budget Translations

info@budgettranslations.com

Stærk partner til din internationale reklamekampagne

Vi oversætter internationale reklamekampagner.

Professionelle oversættelser til alle sprog!

Oversættelse af reklametekster stiller generelt høje krav til oversættere. For ud over det indholdsmæssige budskab spiller tekstens appellerende funktion en enorm vigtig rolle og er ofte afgørende for, om en reklamekampagne lykkes eller mislykkes. Perfekte fremmedsprogskundskaber (hhv. eller ) er som regel ikke nok ved sådanne oversættelsesopdrag. Til vores kunder (overvejende reklameagenturer) anvender vi derfor oversættere med en fin fornemmelse for den reklamevirkning, du tilstræber. De bor i deres modersmålsland og kender derfor det lokale marked og ved, hvad der bevæger deres potentielle kunder.

For den verdensomspændende agerende agenturgruppe Scholz & Friends har vi i forbindelse med en europaomspændende anlagt reklamekampagne i forbindelse med Europavalget 2009 oversat reklameslogans (såkaldte "claims") til 23 nationalsprog i EU. På meget kort tid sammensatte vi teams af modersmålsoversættere og -korrekturlæsere, der reklamevirksomt omsatte disse claims til deres modersmål inden for den fastlagte tidsramme. Projektet blev koordineret af og afsluttet vellykket af erfarne projektledere.

Den i 27 lande gennemførte reklamekampagne fejrede ifølge Scholz & Friends allerede før Europavalgene de første succeser og vagte både i løbet af valgene og også derefter levende interesse.

Hvis du ligeledes planlægger en international reklamekampagne eller helt enkelt ønsker at få dine reklametekster oversat til andre sprog, giver vi dig gerne oplysninger telefonisk eller pr. e-mail. Vi glæder os til din forespørgsel.

Norge Internasjonal annonsekampanje
Danmark Eksempel: Oversættelse af en reklamekampagne
© 2021 Oversættelsesbureau Budgettranslations - Alle rettigheder forbeholdes.