Oversættelse svensk

Vores oversætterbureau Budgettranslations har et stort udvalg af erfarne og højt specialiserede oversættere. Disse arbejder på freelance-basis for vores oversættelsesservice og oversætter kun til sit modersmål. Vores oversættere har specialiseret sig i forskellige fagområder, dvs., at oversættere med en juridisk uddannelse oversætter juridiske tekster som f.eks. kontrakter, standardvilkår. Oversættere med en medicinsk baggrund oversætter f.eks. patientinformationer, og oversættere med teknisk baggrund brugsanvisninger, udbudsbetingelser osv. Derved kan vi uproblematisk opfylde dine oversættelsesønsker: Om det drejer sig om oversættelse af bøger, kontrakter, avisartikler, finansrapporter, brugsanvisninger eller den daglige korrespondance med din forretningspartner i Sverige. Forhør dig om de nøjagtige betingelser hos vore projektledere. Yderligere sprogkombinationer i sammenhæng med svenske oversættelser meddeler vi dig også gerne telefonisk eller pr. e-mail.

Priser
Oversættelser fra svensk til dansk og fra dansk til svensk

Vores oversætterbureau Budgettranslations råder over egnede oversættere til alle dine oversættelser til og fra svensk. Vi anvender de bedste oversættere og tolke, så din tekst bliver professionelt oversat. Jo mere erfaren oversætteren er, desto mere effektivt bliver resultatet af din oversættelse. Vores oversætteres mål er at oversætte tekstens indhold i en relevant stil og derved inddrage særlige faktorer, sprogets særpræg og dine særlige ønsker. Hvis du samarbejder med os, bliver din oversættelse til et kvalitetsprodukt. Prøv os af!

Oversætterbureau Svensk – dansk, dansk – svensk

Priser

Oversættelser kan hurtigt mislykkes, hvis oversætteren er dårligt uddannet eller ikke har nok erfaring. For os arbejder udelukkende modersmålsoversættere, der har perfekte sprogkundskaber i hhv. svensk. Således garanterer vi, at din oversættelse er af den højeste kvalitet.

Almene informationer om det svenske sprog

Svensk er et af de skandinaviske sprog som hører til de germanske sprog. Således er svensk også en del af den indogermanske sprogfamilie.

Svensk er ikke kun nationalsproget i Sverige, men også delvist i Finland. I Finland er det vedtaget pr. lov, at svensk på nationalt niveau er ligeberettiget med finsk som nationalsprog.

Ca. 8,5 millioner mennesker har svensk som modersmål. Af disse mennesker bor ca. 8 millioner i Sverige og ca. 290.000 som finlandssvensk mindretal (5,5 % af befolkningen) i Finland.

Sverige kan næsten uproblematisk kommunikere med nordmænd og ligeledes med danskere. Her er der dog regionale forskelle. Således forstår svenskerne sydpå, frem for alt i Skåne, på grund af den nære beslægtning af deres dialekt med dansk, danskerne relativt godt. Beboere i Vestsverige (f.eks. i Värmland eller Dalarna) har derimod store vanskeligheder med dansk men til gengæld næsten ingen vanskeligheder med norsk.

Sverige Översättningar till och från svenska
Deutschland Übersetzungsbüro Schwedisch-Deutsch, Deutsch-Schwedisch
Danmark Oversættelser fra svensk til dansk og fra dansk til svensk
Suomi Yleistietoa ruotsin kielestä ja ruotsin kielen käännöksistä