Privacy Policy vertaalbureau Budgettranslations

Vertaalbureau Budgettranslations hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.

Toepassingsgebied van deze Privacy Policy

In principe geldt deze Privacy Policy voor alle consumenteninformatie die verzameld of gebruikt wordt door vertaalbureau Budgettranslations of haar zusterondernemingen. Hierbij gaat het ook om informatie van websites voor commercieel gebruik, die door vertaalbureau Budgettranslations worden beheerd en om offline-klantbestanden met persoonlijke gegevens voor commercieel gebruik die door vertaalbureau Budgettranslations worden beheerd.

Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan vertaalbureau Budgettranslations verstrekken?

Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om:

Prijs berekenen
Privacybeleid
  • Een offerte te ontvangen;
  • Specifieke informatie aan te vragen;
  • Tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan;

U kunt uw gegevens op verschillende manieren via internet verstrekken, bijvoorbeeld door een offerteformulier in te vullen om een offerte voor uw vertaling te ontvangen.

Prijs berekenen

Vertaalbureau Budgettranslations verkrijgt uw persoonlijke gegevens soms van andere partijen buiten vertaalbureau Budgettranslations, bijvoorbeeld wanneer we een bedrijf overnemen waarvan u al klant bent of wanneer een partnerbedrijf uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. Als u niet wilt dat wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens die u niet zelf aan ons doorgegeven hebt, kunt u ons dat laten weten door te e-mailen.

Verstrekking van gegevens

Wij willen u beter leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn. De keuze of u van deze service gebruik wilt maken, is echter geheel aan uzelf.

Bedenk dat uw persoonlijke herkenbare gegevens vanuit uw vaderland doorgegeven kunnen worden aan andere bedrijfsonderdelen van vertaalbureau Budgettranslations elders in de wereld. Die kunnen dan met u communiceren over onze producten of speciale aanbiedingen die u misschien nuttig vindt. Dit gebeurt altijd alleen op uw eigen verzoek.

Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dat laten weten door op het registratieformulier of de antwoordkaart het betreffende vakje aan te kruisen.

Vertaalbureau Budgettranslations verstrekt uw gegevens alleen in de volgende gevallen aan derden buiten vertaalbureau Budgettranslations:

Soms verkoopt vertaalbureau Budgettranslations u een dienst in het kader van een gezamenlijke inspanning met andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld reclamestudio’s, geluidsopnamestudio’s, freelance vertalers, tolken of leveranciers van tolkcabines en dergelijke.

In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan deze bedrijven.

Wij laten u altijd voorafgaand aan uw registratie weten dat er een dergelijke relatie bestaat en om welke bedrijven het gaat.

Houdt u er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Dat privacybeleid wijkt soms af van de vertaalbureau Budgettranslations Privacy Policy.

Vertaalbureau Budgettranslations schakelt soms andere bedrijven in voor de behandeling van uw aankoop of aanvraag, of voor de verwerking van uw gegevens.

vertaalbureau Budgettranslations eist van deze bedrijven dat ze uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat ze uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden die niet door u en ons goedgekeurd zijn.

Vertaalbureau Budgettranslations geeft persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.

Vertaalbureau Budgettranslations verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

Vertaalbureau Budgettranslations verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Soms vindt u op onze website weblinks naar websites van derden. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de vertaalbureau Budgettranslations Privacy Policy.

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. vertaalbureau Budgettranslations gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van gegevens.

Uw rechten

Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u redelijke toegang tot die gegevens zodat u ze kunt veranderen. U kunt dit doen door ons te informeren per e-mail. Budgettranslations stelt het op prijs om op de hoogte te zijn van uw actuele (adres)gegevens.

Contact opnemen met ons

U kunt contact met ons opnemen via e-mail wanneer u:

  • vragen hebt over onze Privacy Policy;
  • uw gegevens in onze klantendatabase wilt laten aanpassen of verwijderen.
Nederland Privacybeleid