Oversettelse av HR dokumenter

Nesten alle foretak har nå en personalhåndbok. Nyttig å vite: En slik håndbok omhandler alle viktige regler og prosesser i en bedrift. Her må man ta med områder som pensjonsbestemmelser og informasjoner om lønnsfastsettelsen samt reglene hva gjelder sykdom og sykemelding. Mønsterformularer for arbeidsoverenskomster er òg med i et slikt medarbeiderreglement, noe det òg ofte kalles.

Da foretak stadig oftere beskjeftiger medarbeidere fra utlandet, og arbeidsgiveren har plikt til å informere dem om personalforskriftene, beslutter for eksempel mange firmaer seg til å la hele personalhåndboken bli oversatt til engelsk.

Oversettelsestjenesten vår kan stå til tjeneste for deg med en slik oversettelse. Oversetterne våre har erfaring med tekster som er rettet inn mot personalforvaltningsvirksomheten. Noen av oversetterne våre har sågar et personalforvaltningsstudium bak seg. Fordelen ved å gjøre bruk av en slik oversetter er at vi er kjent med de stadig endrede lovbestemmelsene og den tilhørende terminologien. Og mer til: Det er et krav om å være aktuelt oppdatert på tyske lover og regler på dette området.

Priser
HR dokumenter

Begreper som ”Lov om forbedring av reintegreringstiltakene”, ”Svingdørprinsipp” og ”3x3-bestemmelsen” må mer enn bare bli nevnt med sine engelske ekvivalenter. Oversetteren velger i samarbeid med prosjektlederen vår og med deg den beste oversettelsen. Mange ganger tar vi med små forklaringer i oversettelsen. Medarbeiderne dine er ikke tjent med en tekst som bare fremstår som en rekke spørsmålstegn for leseren. Vi leverer oversettelsen med kommentarer eller anmerkninger for deg, slik at du blir informert om hvilke nyanser vi tilpasser som følge av forskjeller i arbeidsretten.

Hvis du leverer teksten i Word-format, får du den tilbake i det samme formatet. Også innholdsfortegnelsen blir omsorgsfullt oversatt, noe som er en selvfølge.

Priser

Hvis du sender oss din arbeidsavtale, personalhåndbok, vurderingsrapport, en psykologisk profil, ditt ansettelsesbrev, dine stillingssøknadsskriv, din levnetsbeskrivelse eller en oversikt over arbeidsvilkårene per e-post, sørger vi for at du raskt får et stramt kalkulert tilbud. Gi kort beskjed om hvilket målspråk det dreier seg om. Ved Engelsk vennligst opplys også om du ønsker amerikansk eller britisk engelsk.

Teksten som skal oversettes for deg, kan du gjerne sende per -post til oss.

France Traduction de manuels du personnel : Budgettranslations
Sverige Översättningar rörande personalfrågor
Norge HR dokumenter
Danmark Oversættelser til HR og medarbejderhåndbøger.
Россия Переводы документов в сфере управления персоналом
España Traducciones para departamentos de Recursos Humanos
Ireland Translations of Human Resource Documents