Hvordan gjøre forretninger i Finland

I likhet med de skandinaviske nabolandene, er Finland et særdeles attraktivt land å gjøre forretninger i. Det kan være litt av en utfordring for utenforstående bedrifter å sette seg inn i norske rammer og regler, men i Finland derimot – som nær sagt er blottet for tungvint byråkrati og innviklede regler – er fremkommeligheten upåklagelig.
I tillegg er finnene blant de fremste i verden innen ingeniørvirksomhet, forskning og innovasjon, og de tilbyr i økende grad miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Finland får derfor en stadig sterkere posisjon på verdensmarkedet, og selv om nordmenn muligens kan dra fordel av naborelasjonen, er det ingen tvil om at det er en god investering å sette seg inn i finsk forretningskultur.

Tips 1: Kommunikasjonsstil

Nordmenn har rykte på seg for å være reserverte og av den stille og beskjedne typen, men sammenlignet med finnene er nordmenn både utadvendte og snakkesalige – for å sette det på spissen. Spesielt i forretningsmøter kommer denne finske karakteristikken tydelig frem, og det er viktig å ikke mistolke finnenes stillhet i denne sammenhengen. Det betyr sjelden at de er uinteresserte – tvert i mot kan en slik tilbakeholdenhet tyde på at de nøye vurderer det som blir sagt, og tenker ut en gjennomført respons. De anser det nemlig som unyttig å ytre seg dersom man ikke har noe relevant å ytre.
Finnene er i tillegg kjent for å være det folkeslaget som gjør mest narr av seg selv, og mesterne av selvironi har ikke veldig mye til overs for personer som tar seg selv svært høytidelig. Dette kan være lurt å ha i bakhodet under den uformelle småpraten som finner sted innledningsvis i forretningsmøter.

Priser
Hvordan gjøre forretninger i Finland

Tips 3: Ansvar

Ansvarsfordelingen i finske og norske bedrifter er relativt lik, altså lite preget av hierarki, men sterkt preget av verdier som likestilling og likeverd. Finland har likevel et særskilt behov for et avgrenset lederskap, noe som er sterkt knyttet opp mot overvekten og viktigheten av ingeniører i det finske forretningslivet. I de fleste tilfeller gjør dette beslutningsprosesser kortere og mer effektive, men det kan også bety at personer som vanligvis har en nøkkelrolle i slike situasjoner, blir utelatt eller reposisjonert.

Tips 4: Språk

I motsetning til svensk og dansk, er det helt umulig for nordmenn å forstå både muntlig og skriftlig finsk. Selv om svært mange finner snakker svensk, engelsk eller begge deler, er det ikke mange nok til at man trygt kan anta at dette er tilfellet. For å matche finnenes høye nivå av profesjonalitet, er det derfor anbefalt å ta alle mulige forholdsregler rundt språket og eventuelle språkutfordringer i forkant av forhandlinger. Dette kan blant annet innebære å oversette dokumenter og skriftlig korrespondanse, og eventuelt å leie inn en tolk til viktige møter.

Priser

Hvordan kan Budgettranslations hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Finland er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Budgettranslations arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet, og på den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du de optimale forholdene for forretninger på tvers av landegrenser. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

United Kingdom Doing business in Finland
Norge Hvordan gjøre forretninger i Finland
Österreich Geschäftstätigkeiten in Finnland
Schweiz Geschäftstätigkeiten in Finnland
Nederland Zakendoen met Finland
Deutschland Geschäftstätigkeiten in Finnland