Budget Translations

info@budgettranslations.com

Hvordan gjøre forretninger i Frankrike

Triumfbuen i Paris
Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Frankrike.
Frankrike er en av Norges viktigste handelspartnere, både innenfor import og eksport, og omfanget er stadig økende. Nordmenn og franskmenn har mange felles trekk, både politisk og kulturelt, men som med alle relasjoner byr også denne på noen fallgruver. Kort sagt er forutsetningene gode for et vellykket samarbeid, men i møte med franskmenn bør ikke noe overlates til tilfeldighetene. Ved å lese denne korte innføringen i fransk forretningskultur øker du sannsynligheten for å gjøre et godt inntrykk hos dine franske forretningspartnere - en investering som garantert gir avkastning i det lange løp.

Tips 1: Punktlighet

Glem alt du har blitt fortalt om franskmennenes avslappede forhold til tid. Gjør du forretninger med franskmenn forventes det at du møter tidsnok til avtaler. Skulle du mot formodning bli forsinket, bør du gi beskjed snarest – inkluder gjerne en kortfattet forklaring, men unngå overdrevne unnskyldninger.

Tips 2: Hierarki

I det franske arbeidslivet er det stor respekt for hierarkiet, og dette synes blant annet på sjefenes klare autoritet og de ansattes tydelig definerte roller. Det er med andre ord viktig å kjenne sin plass og å respektere andres posisjon inntil du blir gitt beskjed om noe annet. Dette står i sterk kontrast til praksisen i Norge, hvor grensene er mer flytende og det sjelden er rom for å hevde seg uten å fremstå som selvgod. Nordmenn er som hovedregel på fornavn med sjefen sin, og arbeidsrelasjonene gir oftere assosiasjoner til et venneforhold enn et arbeidsforhold. I møte med franskmenn er det derimot klokt å holde seg innenfor de rammene som er satt, og er du usikker er det tryggeste å holde en lav profil.

Tips 3: Holdninger og kroppsspråk

Franskmenn uttrykker mye gjennom holdninger og kroppsspråk, og det finnes en del uskrevne regler det forventes at utenforstående skal kjenne til, til tross for at få er villige til å opplyse om dem. Dette kan virke provoserende på noen, og franskmennenes utbredte rykte for å være i overkant arrogante stammer delvis herfra. Men fortvil ikke – husk at dette kun er et uttrykk for engasjement og et ønske om å inkludere deg i deres skikker, om enn på en lite konstruktiv måte. Svelg noen kameler om du må, og fokuser på alt det positive Frankrike har å tilby.

Tips 4: Språk

Språket er kanskje franskmennenes største stolthet, og et av områdene hvor de helst ikke inngår kompromisser. Selv om språkbarrierer ikke er et utbredt tema i forretningsverdenen, er det av stor symbolsk verdi å vise interesse og respekt for språket. Om du ikke snakker fransk kan det være en idé å forklare hvorfor, og i det minste lære deg enkeltord og enkeltfraser som en hyggelig gest, og for å signalisere at du er villig til å møtes på halvveien.

Tips 5: Etikette

Franskmenn er sofistikerte av natur, og dette gir seg utslag på mange ulike områder. Når du møter nye mennesker bør du alltid håndhilse, og du bør unngå å bruke fornavn inntil det er uttrykt et ønske om dette. Kleskoden er alltid tekkelig, selv når det er spesifisert at man kan kle seg casual, ettersom franskmenn har et annet forhold til dette begrepet enn nordmenn. Om du blir invitert på middag, selv om det er i en jobbsammenheng, bør du ta med en gave i form av en eksklusiv duft, vin eller blomster. I Frankrike stiller som hovedregel kvalitet høyere enn kvantitet.

Hvordan kan Budgettranslations hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Frankrike er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Budgettranslations arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet, og på den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du de optimale forholdene for forretninger på tvers av landegrenser. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Norge
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.