Hvordan gjøre forretninger i Hellas

Norge og Hellas har i lang tid hatt et nært samarbeid – også lenge før EØS-avtalen ble underskrevet. Ikke bare har den greske middelhavskulturen tiltrukket seg soltørste nordmenn i alle år - det har lenge vært utstrakt handelsvirksomhet mellom Norge og Hellas, både innen import og eksport.
Så kom finanskrisen, og mens Norge var nærmest uberørt av de økonomiske urolighetene, var Hellas en av de EU-landene som ble rammet hardest. Men på tross av å ha lidd store økonomiske tap og tilbakeslag, gir ikke grekerne opp – og det er nettopp denne standhaftigheten som gjør grekerne til utmerkede forretningspartnere.

Tips 1: Introduksjoner

Grekere legger stor vekt på magefølelsen når de ser seg ut nye forretningspartnere, og et godt førsteinntrykk er derfor helt essensielt. Selv om grekere på sin side har et romslig forhold til punktlighet, bør du som gjest alltid sørge for å møte tidsnok. Det er også forventet at du er profesjonelt kledd, selv om lettere klær er tillatt sommerstid. Hilsninger består av et fast håndtrykk, og det hilses ved hver anledning. Ta gjerne initiativ til litt småprat i forkant av et formelt møte for å bryte isen og skape en komfortabel atmosfære – dette skaper en mer naturlig dialog.

Priser
Hvordan gjøre forretninger i Hellas

Tips 3: Kommunikasjon

I motsetning til hva som er vanlig praksis i flere andre europeiske land, hvor inngåelse av avtaler stort sett foregår skriftlig, er det i Hellas en utbredt allmenn aksept for muntlig, bindende kommunikasjon. Om du har et viktig budskap å formidle bør du derfor alltid snakke direkte med den det gjelder, fremfor å anta at e-posten du sendte var tilstrekkelig. Den mest foretrukne løsningen er å inngå avtaler ansikt-til-ansikt, men dersom dette ikke lar seg gjøre er en telefon- eller skypesamtale det nest beste.
Vær også oppmerksom på at grekere er vant til tydelige sjefsroller, og mindre vant med å ta initiativ på egenhånd. For å være sikker på at du oppnår ønsket resultat bør du alltid gi tydelige og detaljerte instruksjoner, og være tilgjengelig for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Tips 4: Samtaleemner

Det er som oftest både enkelt og hyggelig å føre en samtale med en greker, men det er likevel noen fallgruver du må passe deg for - spesielt i forretningssammenheng, hvor man sjelden får flere muligheter til å gjøre et godt inntrykk. Temaer du med fordel kan utelate helt fra samtalen er blant annet finanskrisen – med hovedvekt på den økonomiske støtten Hellas har mottatt, Hellas sitt forhold til Tyrkia og Makedonia – som fremdeles er anspent, og sist men ikke minst; negative effekter av røyking – en stor andel grekere røyker, og de er lite mottakelige for belæring på dette området.

Priser

Tips 5: Språk

Grekerne er veldig stolte av språket sitt, og de tar det svært personlig dersom utenforstående gjør narr av, eller på andre måter ikke respekterer dette. Til gjengjeld kan noe så enkelt som å lære et par greske strofer virkelig imponere potensielle forretningspartnere, og sådan bidra til et vellykket samarbeid.
En annen ting du bør kjenne til er grekernes utradisjonelle form for kroppsspråk, ettersom dette lett kan by på misforståelser. Mange tar det for gitt at man ikke skal vise følelser under forretningssamtaler for å unngå opphetede diskusjoner, ettersom disse ofte er lite konstruktive. I Hellas er dette nærmest snudd på hodet, for her regnes høylytt tale kun som et positivt tegn på engasjement og vilje. Er det noe grekerne frykter under et forretningsmøte, er det at motparten blir sittende stille og uttrykksløs. Det samme gjelder øvrig kroppsspråk, slik som avstand og øyekontakt. Mens nær plassering og sterk øyekontakt symboliserer aggressivitet i mange kulturer, tolker grekerne tvert i mot mangelen på dette som forlegenhet eller upålitelighet.

Hvordan kan Budgettranslations hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Hellas er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Budgettranslations arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet, og på den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du de optimale forholdene for forretninger på tvers av landegrenser. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

United Kingdom Doing business in Greece
Norge Hvordan gjøre forretninger i Hellas
Danmark At gøre forretninger i Grækenland
United States Doing business in Greece
France Faire des affaires en Grèce
Nederland Zakendoen in Griekenland