Budget Translations

info@budgettranslations.com

Hvordan gjøre forretninger i Israel

Israelsk flagg
Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Israel.
De fleste nordmenn forbinder først og fremst Israel med den omfattende nyhetsdekningen av den pågående konflikten mellom Israel og Palestina. Som en følge av dette har det gjennom årene vært flere demonstrasjoner av aktører som mener at Norge må boikotte israelskproduserte varer, og mange har fryktet at dette ville ramme handelssamarbeidet eller skade omdømmet til norske bedrifter som velger å ignorere disse oppfordringene.
I virkeligheten har lite skjedd, og handelen mellom Norge og Israel blomstrer som aldri før. Likevel er det svært viktig for utenforstående som ønsker å gjøre forretninger i Israel, å ikke bare kjenne til kulturen, men å holde seg oppdatert på de stadige endringene – noe vi gjerne hjelper deg med.

Tips 1: Vær åpen og direkte

Israelere er kjent for å snakke rett fra hjertet, og de forventer den samme behandlingen fra de rundt dem. Du kan derfor kommunisere relativt fritt, men vi anbefaler likevel at du alltid formulerer deg med omhu i forretningssammenheng. En hovedregel er å gå rett på sak når det gjelder forretningsforslag, men å trå mer varsomt når det gjelder personlige og potensielt følsomme temaer.

Tips 2: Vær fleksibel

I Israel er skillet mellom arbeid og fritid vesentlig svakere enn det nordmenn flest er vant med, men dette bør først og fremst anses som en fordel. Israelerne er like glad i å arbeide hardt som de er i å ta en fest, og dette flyter ofte inn i hverandre. Fordelen ligger i at det aldri er et feil tidspunkt for forretningshenvendelser, og at folk stort sett er tilgjengelige. Dette er også bakgrunnen for at israelske forretningsmenn foretrekker improvisasjon fremfor nitidig planlegging, og i mindre grad arbeider ut ifra kalendere og detaljerte planskjemaer.

Tips 3: Vær ambisiøs

Israelske bedrifter har rykte på seg for å være både ambisiøse og nyskapende, noe de til en viss grad har vært nødt til med tanke på de vanskelige forholdene de arbeider under. Med begrensede markedsmuligheter i sitt eget land, ser de fleste seg nødt til å eksportere varene til land som USA, og Norge selvsagt. Israelere læres opp til å tenke stort, og forretningskulturen er i stor grad basert på å ta initiativ og sjanser. Vær derfor oppmerksom på å aldri avfeie forslag umiddelbart – forsøk heller å tenke optimistisk og alternativt.

Tips 4: Vær profesjonell og moderne

Det norske og det israelske forretningslivet har derimot også mye til felles, spesielt med tanke på likestilling og teamarbeid. Mens mange land opererer med et strengt hierarki innad i bedrifter, er det i Israel så vel som i Norge, svært utbredt å arbeide på tvers av både kjønn og posisjon. Begge land har også en relativt formell holdning og kleskode, og det forventes at man opptrer profesjonelt i forretningssammenheng.

Tips 5: Ta hensyn

På tross av de mange åpenbare fordelene ved å gjøre forretninger med israelerne, er det likevel en del hensyn å ta, både med tanke på språket og den politiske situasjonen i landet. Selv om sistnevnte er basert på mange ulike faktorer, og derfor varierer i omfang, er det alltid like viktig at alle språkbarrierer blir ivaretatt. De fleste israelere snakker riktignok tilfredsstillende engelsk, men det bør være en fast rutine å oversette skriftlige dokumenter og korrespondanse til hebraisk.

Hvordan kan Budgettranslations hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Israel er det essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Budgettranslations arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet, og på den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du de optimale forholdene for forretninger på tvers av landegrenser. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Norge Hvordan gjøre forretninger i Israel
Danmark At gøre forretninger i Israel
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.