Budget Translations

info@budgettranslations.com

Hvordan gjøre forretninger i Italia

Piazza Navona i Roma
Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Italia.
De fleste nordmenn assosierer Italia med fotball, pasta og storbyferier, og i nyere tid med nyheter om korrupsjon og sviktende økonomi i forbindelse med «euro-krisen». Men det mange ikke er klar over er at Italia er en av Norges viktigste handelspartnere innen eksport og import, og er i økende grad en relevant samarbeidspartner for norske bedrifter. Derfor blir det stadig viktigere å kunne se forbi alle stereotypiene, og vite hvordan du på en best mulig måte kan forholde deg til italienere i en forretningssammenheng.

Tips 1: Bli kjent

Italienerne er over gjennomsnittet opptatt av hvem de har med å gjøre, og et samarbeid med rett person kan i visse tilfeller prioriteres foran et samarbeid med rett bedrift. Dette er stikk i strid med hvordan de fleste andre europeere forholder seg til samme problemstilling, men desto viktigere er det å vise at du anerkjenner og tar hensyn til denne særegenheten. Dette innebærer å bruke tid og ressurser på å bli godt kjent og å finne en felles plattform – noe som fra din side best kan oppnås ved å vise en tydelig interesse.

Tips 2: Gi komplimenter

Mat er en stor og viktig del av italiensk kultur, og i forretningssammenheng gjelder dette spesielt lunsjen. Det legges ofte mye tid og energi i måltidene, og du bør derfor være påpasselig med å skryte nok av maten. Du må gjerne også komplimentere andre sider ved et møte, slik som omgivelsene, vinen eller noens antrekk.

Tips 3: Det ytre teller

I Italia er både menn og kvinner opptatt av å ta seg godt ut. Et velpleid ytre utstråler klasse og status, og signaliserer at noen er vellykket. Det kan derfor lønne seg å investere i et passende antrekk og bruke litt ekstra tid foran speilet i forkant av et viktig møte.

Tips 4: Likeverdige partnere

Nordmenn kan i visse sammenhenger gi inntrykk av å være i overkant selvgode, eller arrogante, noe som lett forsterkes av det faktum at Norge er et søkkrikt land. Italienere flest kan ikke fordra slike holdninger, og de setter liten pris på bedrevitere – det kan tolkes som at noen ser ned på dem. Vær derfor oppmerksom på å behandle dine italienske forretningspartnere med stor respekt og beskjedenhet.

Hvordan kan Budgettranslations hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Italia er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Budgettranslations arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet, og på den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du de optimale forholdene for forretninger på tvers av landegrenser. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Norge Hvordan gjøre forretninger i Italia
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.