Budget Translations

info@budgettranslations.com

Hvordan gjøre forretninger i Kroatia

Kroatisk flagg
Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Kroatia.
Til tross for at Kroatia først ble et uavhengig land i 1991, har den tidligere jugoslaviske republikken allerede rukket å utvikle seg kraftig – både på egenhånd og i samarbeid med EU. Med sine 4,5 millioner innbyggere er kroatene så vidt færre enn nordmennene, uten at de har latt dette påvirke fremdriften. For bildene av urolighetene som preget nyhetsbildet tidlig på 90-tallet, er nå erstattet med bilder av sjarmerende kystlandsbyer i full blomstring, takket være et kraftig oppsving i turismen siden begynnelsen av 2000-tallet. Den raskt voksende økonomien tiltrekker stadig flere utenlandske bedrifter, enten de har interesser i turistnæringen eller trenger et godt utgangspunkt for samarbeid med de baltiske nabolandene.

Tips 1: Forretningskultur

I motsetning til den sosiale kulturen, er den kroatiske forretningskulturen relativt formell, med et stort fokus på respekt. Dette innebærer blant annet å bruke tittel og etternavn ved introduksjoner og andre henvendelser – i det minste inntil du mottar andre instruksjoner. Kleskoden er i tillegg relativt snever, og så å si alle forretningsmenn kler seg i nøytrale dresser. Kvinner har vanligvis større valgfrihet når det gjelder antrekk, men det stilles i gjengjeld større krav til at de kler seg konservativt, slik at de ikke ender med å distrahere eller provosere noen.
Du bør også være klar over at kroater opererer med tydeligere skiller mellom sjefer og øvrige ansatte enn det nordmenn gjør, så sørg for at relevant informasjon går gjennom de rette personene.

Tips 2: Engasjement

Kroater har en veldig sterk nasjonalfølelse, og har i tillegg mye stolthet og ære knyttet til familie, frihet og religion. Noen utenforstående forveksler denne stoltheten med skryt og arroganse, noe de fleste kroater ser på som en grov fornærmelse ettersom dette er en svært feilaktig tolkning. Generelt er kroater veldig omgjengelige og sosiale vesener, men om du forsøker å gjøre et godt inntrykk bør du helst unngå temaer som krig, religion og etnisitet, og heller nevne noen av de mange positive aspektene ved Kroatia og den kroatiske kulturen – det blir de aldri lei av å høre.

Tips 3: Humor

Humor er en vesentlig del av kroatenes kultur og personlighet, både i arbeidslivet og privat. Sarkasme er særlig utbredt, og kroater har en lang tradisjon for å drive ap med hverandre, så dette må ikke tas ille opp – tvert i mot. Ha dette i bakhodet når du gjør forretninger i Kroatia, og bli gjerne med på «leken». Å ta initiativ til en spøk signaliserer at du ikke tar deg selv for høytidelig, noe de fleste kroater responderer svært positivt på, ettersom det lar dem senke skuldrene sine rundt deg.

Tips 4: Språk

Når du gjør forretninger med kroatiske bedrifter kan du i de fleste tilfeller gå ut ifra at alle skriftlige dokumenter, inkludert all korrespondanse, skal oversettes til kroatisk. Behovet for tolk har derimot minsket dramatisk de siste årene, men dette er likevel svært individuelt og varierer i tillegg fra område til område. Det er derfor fremdeles nødvendig å avklare dette i forkant av forretningsmøter.

Hvordan kan Budgettranslations hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Kroatia er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Budgettranslations arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet, og på den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du de optimale forholdene for forretninger på tvers av landegrenser. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Norge Hvordan gjøre forretninger i Kroatia
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.