Hvordan gjøre forretninger i Polen

Når nordmenn tenker på polakker, tenker de som regel på billig arbeidskraft, mens polakker på sin side, assosierer ofte nordmenn med rikdom og arroganse. Kontrasten er stor, og i kombinasjon med uvitenhet og eventuelle fordommer, kan dette by på både uheldige og potensielt kostbare misforståelser om man ikke trår forsiktig.

For Polen, med sine 40 millioner innbyggere, byr på langt mer enn øyet kan se – ikke minst fra et forretningsperspektiv. Med enkle grep kan også du få innsyn i det virkelige Polen, og samtidig bli introdusert til et hav av muligheter.

Priser
Hvordan gjøre forretninger i Polen

Tips 2: Hierarki

I motsetning til den norske normen, har polske bedrifter en tydelig hierarkisk oppbygging. Polske sjefer har ofte liten eller ingen beslutningskraft, men har hovedsakelig som oppgave å administrere og tildele arbeidsoppgaver. Under et forretningsmøte i Polen kan du derfor trygt be om å få snakke med den øverste sjefen dersom du har konkrete forslag som krever overordnet godkjennelse. Det er derimot underforstått at topplederne aldri kontaktes uten tilstrekkelig grunnlag.

Tips 3: Formelt og gammeldags

Polsk forretningskultur er strengt formell, og i stor grad basert på gammeldagse tradisjoner og forventninger. I Polen er status viktig, og alder, bakgrunn og nettverk er alle viktige faktorer når polakker vurderer potensielle forretningspartnere. Nordmenn flest er vokst opp med god folkeskikk og en høflig og reservert fremtoning, noe du utvilsomt kan dra fordel av i denne sammenhengen. Vær likevel ekstra oppmerksom på å være godt forberedt til møter og overholde alle avtaler og tider så nøyaktig som mulig.

Priser

Tips 4: Språk

Den yngre generasjonen snakker stadig mer og bedre engelsk, mye takket være Polens EU-medlemskap, som ga mange flere polakker mulighet til å studere og jobbe i utlandet. Samtidig kan det være utfordrende å vite hvem man skal forholde seg til, ettersom den som formidler og den som tar beslutninger sjelden er en og samme person. I kombinasjon med polakkens fokus på profesjonalitet, er det aldri en dårlig investering å benytte seg av en oversetter og/eller tolk. Det kan også være nyttig å vite at polakker ofte er svært direkte i talen, noe som i forretningslivet kan tolkes som et tegn på respekt. Kroppsspråket, eller snarere mangelen på dette, er ikke mindre påfallende. Ikke bli bekymret dersom polakker viser lite entusiasme under forretningsmøter – det betyr absolutt ikke at de er uinteressert, men at de er avventende med å avsløre hvor de står.

Hvordan kan Budgettranslations hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Polen er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Budgettranslations arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet, og på den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du de optimale forholdene for forretninger på tvers av landegrenser. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

United Kingdom Doing business in Poland
Norge Hvordan gjøre forretninger i Polen
Österreich Geschäftstätigkeiten in Polen
Schweiz Geschäftstätigkeiten in Polen
Nederland Zakendoen met Polen
Deutschland Geschäftstätigkeiten in Polen