Budget Translations

info@budgettranslations.com

Hvordan gjøre forretninger i Portugal

Portugisisk flagg
Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Portugal.
For mange nordmenn er Portugal nærmest synonymt med «Syden», men i virkeligheten er kulturen vesentlig annerledes enn i andre sør-europeiske land. Portugal ble riktignok hardt rammet av finanskrisen, men i et større perspektiv er dette et land i sterk vekst. De siste tiårene har landet gjennomgått en ekstrem modernisering, og utviklingspotensialet er større i dag enn noen gang tidligere. Selv om landets eldre generasjon fremdeles strever med å balansere tradisjoner og en stadig økende globalisering, representerer majoriteten av portugisere fremtidens Portugal – et spennende og nyskapende land, som vi garantert kommer til å høre mye mer fra.

Tips 1: Formalitet

Et varmt klima, en eksotisk kultur og en tilbakelent atmosfære er det nordmenn flest assosierer med Portugal, som naturligvis er et svært ettertraktet feriemål. Om du derimot er i Portugal for å gjøre forretninger, endres spillereglene drastisk. I motsetning til andre sider ved det portugisiske samfunnet, er forretningskulturen strengt formell, og mer detaljstyrt enn det nordmenn flest er vant til. Viktige ritualer innebærer et fast håndtrykk, som utveksles både ved introduksjoner og avskjeder, og profesjonelle visittkort, som utveksles innledningsvis. Kleskoden er ikke noe unntak – du bør alltid kle deg formelt i jobbsammenheng. Et godt tips er å gjøre som portugiserne selv og bruke mørke dresser om vinteren og lyse dresser om sommeren.

Tips 2: Hierarki

Forretningsstrukturen i Portugal er sterkt hierarkisk, noe som stammer fra det faktum at de fleste bedrifter, inntil nå nylig, enten har vært eid av familier eller staten. Selv om denne praksisen er i sterk endring, tyder alt på at hierarkiet blir værende - noe som slettes ikke behøver å være negativt. Selv i store bedrifter er det som regel noen få lederskikkelser som tar alle de viktige beslutningene. For deg som utenforstående betyr dette hovedsakelig én ting i praksis: du bør alltid forsikre deg om at du henvender deg til rett person, både for å unngå å fornærme noen, og for å unngå unødig ressursbruk.

Tips 3: Sosial omgang

Portugisere legger stor vekt på å bygge dype og stabile relasjoner, og de setter liten pris på personer som tar seg til rette uten videre. Å bli raskt tatt inn i varmen er likevel fullt oppnåelig – ofte er en samtale rundt fotball nok – i tillegg til å uttrykke en generell interesse og entusiasme for folket og kulturen. Sosiale bånd både knyttes og pleies rundt matbordet, ettersom mat og måltider er en viktig del av den portugisiske kulturen. I jobbsammenheng er det naturlig å spise lunsj på en restaurant, men du bør ikke se bort ifra at du blir invitert hjem til forretningspartneren din om tonen er god. I så tilfelle er det forventet at du har med en passende gave til verten, noe som kan låte enklere enn det egentlig er. En billig gave tolkes nemlig som griskhet, mens en dyr gave tolkes som arroganse, eller i verste fall et forsøk på bestikkelse.

Tips 4: Tidsbegrep

Punktlighet er et løst begrep i Portugal – du kan med andre ord belage deg på litt venting. Her er det viktig å være romslig, men naturligvis innenfor rimelighetens grenser. Dette gjelder ikke bare ved møter og avtaler – også dagligdagse prosesser, som å svare på post, kan gå merkbart tregere enn det nordmenn flest er vant med. Skulle dette skje, bør du hverken ta det ille opp eller trekke forhastede konklusjoner. Om du har det travelt kan du ta kontakt med de det gjelder og forklare situasjonen på en vennlig måte – det er ofte nok.

Tips 5: Språk

Selv om majoriteten av portugisiske forretningsfolk snakker tilfredsstillende engelsk, bør du være svært forsiktig med å gjøre antakelser på dette området. Det tryggeste er å oversette viktige dokumenter og visittkort til portugisisk, og eventuelt bruke en tolk i visse settinger. Kun da kan du være helt sikker på at du når helt frem med rett budskap.

Hvordan kan Budgettranslations hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Portugal er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Budgettranslations arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet, og på den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du de optimale forholdene for forretninger på tvers av landegrenser. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Norge Hvordan gjøre forretninger i Portugal
Danmark
© 2021 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.