Budget Translations

info@budgettranslations.com

Hvordan gjøre forretninger i Spania

Park Guell i Barcelona
Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Spania.
Spania er en yndet feriedestinasjon for soltørste nordmenn, og mange spanjoler har i den sammenheng lært seg litt av hvert om den norske kulturen – blant annet at nordmenn ofte tviholder på den, selv når de er i utlandet. Mange nordmenn har på sin side lært seg noen spanske ord og strofer, og de fleste har fått med seg at mange spanske bedrifter tar siesta på dagtid. Likevel er ikke alltid denne kunnskapen tilstrekkelig når man ønsker å skape gode relasjoner til spanske bedrifter – da er en oversikt som denne uunnværlig.

Tips 1: Språk

I motsetning til hva mange tror, finnes det svært mange variasjoner av det spanske språket. De ulike versjonene er ofte basert på regioner, men selv om de fleste er relativt like, er det ikke alle som kan kommunisere på tvers av dialekter. I forretningssammenheng er det spesielt viktig å ta språkvariasjoner på alvor, noe som innebærer en dyktig tolk om nødvendig, og grundige oversettelser av viktige dokumenter. Gode forberedelser er ofte halve jobben, og legger grunnlaget for et vellykket og problemfritt samarbeid, til tross for språkutfordringer.

Tips 2: Forretningskultur

Når man gjør forretninger i utlandet er det forventet at man tilpasser seg lokale tradisjoner og skikker. I Spania kan dette innebære å måtte redefinere forholdet til tidsrammer, i det minste med tanke på matpauser. Ettersom det ofte er svært varmt midt på dagen, opererer de fleste spanjoler med en ekstra lang lunsjpause midt på dagen, hvor man enten reiser hjem, eller går på restaurant. Dette kan samtidig bety at arbeidet starter tidligere på morgenen og avsluttes senere på kvelden. Du skal heller ikke se bort i fra at møtetidspunkter tas mindre bokstavelig – det er med andre ord ikke behov for å bli fornærmet om en spanjol er fem minutter forsinket.

Tips 3: Relasjonsbygging

I Spania legges det stor vekt på å bli godt kjent med potensielle forretningspartnere før man inngår et formelt samarbeid. Dette gjelder både på et personlig plan, og for selve bedriften. Det legges vanligvis opp til samtale rundt temaer som barn og hjem, men dette går da begge veier. Spanjoler er glad i å prate med andre, og du bør gå ut i fra at dette er hensikten ved middagsinvitasjoner og lignende – forretninger holdes til kontoret.

Hvordan kan Budgettranslations hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Spania er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Budgettranslations arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet, og på den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du de optimale forholdene for forretninger på tvers av landegrenser. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Norge Hvordan gjøre forretninger i Spania
© 2021 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.