Budget Translations

info@budgettranslations.com

Hvordan gjøre forretninger i Storbritannia

Britisk flagg
Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Storbritannia.
Storbritannia er en av Norges største handelspartnere, både innenfor import og eksport, i tillegg til å være et populært turistmål for reiseglade nordmenn. Men til tross for at avstanden er liten, er de kulturelle forskjellene påfallende. Foruten britenes forkjærlighet for tunge frokoster og obligatoriske te-ritualer, har de visse sosiale føringer som skiller seg fra de nordmenn er vant til, spesielt i forretningssammenheng. Denne oversikten over de vanligste fellene kan gi deg et avgjørende forsprang når du gjør forretninger i Storbritannia.

Tips 1: Høflighet

Mens nordmenn stort sett er veldig direkte i sin væremåte, er briter ofte mer tradisjonelle og reserverte ved inngåelse av nye bekjentskap. Høflighet og gode manerer er en selvfølge, men også andre faktorer, som en konservativ klesstil, kan være av betydning. En vanlig misforståelse er å følge opp spørsmålet «How are you?» med et spørsmål. For nordmenn kan det være naturlig å svare «Det går bra med meg, hvordan går det med deg?», mens i Storbritannia er standardsvaret «I'm fine, thank you». Det er altså tilstrekkelig med et høflig takk til svar.

Tips 2: Naturlig avstand

Det første møtet med en brite fortoner seg ofte svært formelt. Mellom menn er det vanlig med et fast håndtrykk uten direkte øyekontakt – spesielt om personen du hilser på har en høyere stilling enn deg. I møte med kvinner anbefales det å avvente kvinnens initiativ; om kvinnen ikke signaliserer et ønske om håndhilsning, kan du nikke høflig og gå rolig videre. I formelle settinger kan briter lett føle seg presset opp i et hjørne, og du gjør derfor lurt i å styre unna aggressive fremgangsmåter. Samtalen bør ledes an av verten, og en god åpningsreplikk kan være «Pleased to meet you» eller «Thank you for having me here». Avskjeden bør bestå av en positiv omtale av møtet, til eksempel «It was a pleasure meeting you».

Tips 3: Indirekte signaler

Nordmenn flest har få betenkeligheter med å si hva de mener, og vanligvis forventes den samme ærligheten av motparten. Men vær forsiktig - direkte utsagn som «det likte jeg ikke» kan blant briter oppfattes som en fornærmelse. På samme vis står nordmenn i fare for å mistolke signaler og uttrykk som de fleste i Storbritannia er innerforstått med. Ett eksempel er når en brite sier «That's very interesting», men i virkeligheten forsøker å signalisere at dette er totalt uinteressant. En annen felle som er lett å gå i, er når en brite spør «Would you like another coffee?» under et møte. Dette kan virke som en invitasjon til videre samtale, men er ofte et tegn på at det er på tide å avslutte. Her kan et passende svar være «No thank you, I think I have to get going soon». En tommelfingerregel er å være forsiktig med å tolke slike utsagn bokstavelig, og heller vurdere situasjonen før du svarer.

Tips 4: Alkohol

Både nordmenn og briter er oppvokst med en generøs og sosialt implementert drikkekultur. I begge land er alkohol en like stor del av formelle så vel som uformelle sammenkomster. Om en brite inviterer deg til en pub eller en bar for et møte, er dette ofte en bekreftelse på tillit, men - selv om en felles aksept for alkohol kan fungere som en isbryter, bør en alltid holde seg til moderate mengder i en profesjonell sammenheng.

Hvordan kan Hurtigoversetter.no hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Storbritannia er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter.no arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet, og på den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du de optimale forholdene for forretninger på tvers av landegrenser. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Norge Hvordan gjøre forretninger i Storbritannia
© 2022 Oversetterbyrået Budgettranslations – med enerett.